ALIN BİZİ PARÇALAYIN !!

0
1083

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

CIA eski Türkiye şefi, Paul Bernard Henze 2006 yılında, Beyaz saraya sunduğu Türkiye raporunda  şunları söylüyor;

’Türkiye’nin Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız… Ülkeyi kuranlar denetim mekanizmasını çok sıkı tutmuşlar… Hükümeti ikna ettiğimizde, Ordu; Orduyu ikna ettiğimizde Yargı karşımıza geçebiliyor… Eğer Amerika’nın çıkarı Türkiye’de bir federalizmi gerektiriyorsa  yani federel devlet kurulmasını öngörüyorsa ve ana planımızda bu federasyonun adı bile konulmuşsa (İstanbul başkentli yakın doğu federasyonu)… mutlaka ve öncelikle yargı, ordu, meclis ve hükümet’i tek elde toplayan başkanlık rejimine  geçilmelidir’

Paul Henze, ”başkanı” yani tek  kişiyi ikna etmek konusunda şunları söylüyor;

‘’Atatürkilkeleri  ‘yeni dünya düzeni’ ile birlikte yok olmuştur. Aydınların imam Hatip okulları konusundaki endişeleri yersizdir. İran ve Arap parası ile desteklenen köktendincilik Türkiye için ciddi bir tehlike değildir. Nurcular ilericidir, Nakşibendiler geriye dönük değildir. Türkiye’nin ‘ yeni dünya düzeni’  içindeki yeri ılımlı islam’dır. Kemalizm bırakılmalıdır. Batı’nın çıkarı,Türkiye’nin Batı ile ‘ılımlı islaml’a’bütünleşmesidir.’’

ABD istihbarat sevislerinin, Atatürk ve Kemalizm’e  saldırmasının nedeni nedir?

Atatürk’ün kurduğu ulus devlet, gelişmeye açık demokratik bir Cumhuriyetti. Ülke, Batı etkisinden kurtarılmış, kendi gücüne dayanan bir kalkınma atılımı gerçekleştirilmiştir. Kemalizm‘in temelinde  ulusal birlik ve tam bağımsızlık ilkeleri vardı.

Ilımlı islam’la bütünleşmiş yani, çağdaş bir Türkiye, Batı’nın çıkarlarına, yani ‘’ yeni dünya düzeni’’ne daha uygundur.

Petrol zengini, Batı’nın uydusu Ortadoğu ülkelerindeki çağdışı rejimlerin varlığını koruması açısından, Kemalist model tehlikeli bir örnektir.

Kemalizm’in temelinde ulusal birlik ve tam bağımsızlık ilkeleri vardı.

Kemalizm, Batı uydusu Ortadoğu ülkelerindeki çağdışı rejimler için kötü örnekti. Başarılarıyla, yalnızca onları değil tüm ezilen ülkeleri etkilemişti.

Kemalizm‘den koparılarak, ”Ilımlı islam’la bütünleşmiş” bir Türkiye, yönetim bozulması içine düşecek ve Batı çıkarları yönünde kolay kullanılacaktı.

Kürt federalizmi, yalnızca Türkiye’nin değil bölge ülkelerinin de  parçalanmasını gerektirecekti. Bu gidiş, petrol ve doğalgaz  bölgelerinde  Batı’ya muhtaç kukla devletler ortaya çıkaracaktı. 

Oysa, Atatürk’ü yıkmadan Türkiye’nin ‘üniter’ yapısını bozma olanağı yoktur.

”Yeni Dünya Düzeni’’nde uluslararası sermayenin önündeki tek engel ‘ulusal devlet’ ve ekonomik devletçilik anlayışıdır.

CIA eski Türkiye şefi Henze, raporun devamında şöyle diyor;

’Atatürk ; Lenin, Stalin, Hitler, Nasır ve Peron gibi liderlerin düştüğü tuzaklardan uzak durmayı başarmış bir liderdir. Atatürk; İmparatorluğu canlandırmaya kalkışmamış, aşırı milliyetçiliğe kaçmamış, ekonomide gerçekçi hedefleri belirleyip iyi bir devlet-özel sektör karması sağlamış, istediği, değişiklikleri gerçekleştirmek için teröre hiçbir zaman baş vurmamıştır.’’

Henze, raporunu şu cümlelerle tamamlıyor;

’BİR KİŞİ ÜZERİNE KURULMUŞ YAPIYI YIKMAK AMERİKA İÇİN SORUN OLMAZ ‘’

Evet üzerimizde oynanan oyunlar bu kadar yazılıp, raporlar halinde sunulmuşken, bunları yıllardır anlatan aydınlarımız, sayısız kitaplar yazmışken, nice aydınlarımız bu yüzden şehit edilmişken biz hala EVET’mi HAYIR’mı diye geleceğimizi, varlığımızı, egemenliğimizi oylamak için birbirimizi  yemekle meşgulüz. Elin oğlu üzerimizde planlar yaparken, biz hala çözümü işbirlikçi siyasilerde arıyoruz.

Nasıl ki Mustafa Kemal ATATÜRK  Cumhuriyeti kurarken aşırı milliyetçiliğe kaçmamış, bağımsızlıktan ödün vermemiş, Türk Milletine, Ulus bilincine güvenmiş o zaman bu tarihi referandumda EVET demek açıkça düşmana;   ‘’ ALIN BİZİ PARÇALAYIN’’  demektir.

Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk

 

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Kaynak//Erdal Orhan Kitaplığı

1/Metin Aydoğan

2/AV. İrfan Karacan

3/Yazar Erol Bilbilik-Derin Dünya Devletinin Adamları