Bir millet nasılsa, devlet adamları da onlar gibidir.

0
868

Devletlerin güç ve zaafı, milletlerin ilerleme ve yozlaşması, yalnızca devlet adamlarının ehil oluşlarından ve yönetim kabiliyetlerinden veya beceriksizliklerinden kaynaklanmaz. Yöneticiler iyi veya kötü olsunlar, kahraman veya zalim olsunlar, onlar kendi milletlerinin birer yansımasıdırlar. Onlar, milli ruhun birer kopyasıdır. Onlar, halk kitlesinin içinden doğmuştur.

Bir millet nasılsa, devlet adamları da onlar gibidir.

İşte bu nedenledir ki, eskiden beri “Her millet, layık olduğu idareye ve devlet adamlarına sahip olur”denilmiştir.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigory Petrov