Çocuğa cinsel istismarda ;”Rıza yaşı 15’ten 12’ye düşürülecek”

0
1287

Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak bir değişiklikle, çocuklara yönelik cinsel istismarın cezalandırılmasında 12 yaş öncesi ve sonrasının ayrı değerlendirilmesi planlanıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu tarafından kabul edilerek Genel Kurul’a gönderilen kanun tasarısında 12 yaşından küçük ve büyük çocuklara yönelik cinsel istismarda farklı cezalandırılmaların uygulanması öngörülüyor.

Değişikliğin gerekçesi olarak Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 14 Temmuz’da iptal ettiği maddelerin değiştirilmesi gösterildi. AYM, Bafra’da bir Ağır Ceza Mahkemesi’nin başvurusu üzerine 15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her tür cinsel davranışın ‘cinsel istismar’ sayılacağına ilişkin hükmü iptal etmişti.

AYM, 12-15 yaş arası için ‘rıza’ kriteri koymuştu

AYM’nin gerekçeli kararında “Suça sürüklenen çocuklar yönünden 12 ile 15 yaş arasında olup da kendisine yönelik eylemin anlam ve mahiyetini algılama yeteneği olan mağdurun rızasına hukuki sonuç tanınmadığı, bu mağdurların rızasıyla yaşadığı cinsel eylemler hakkında cezanın çok yüksek olduğu, suçun en nitelikli hali için en düşük yaşın 15 şeklinde belirlenmesinin suç ve cezada korunmak istenen hukuki yarar ile müeyyide arasındaki orantıyı bozduğu” ifadelerine yer verilmişti.

Bunun üzerine 15 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel davranışın ‘cinsel istismar’ sayılmayabileceği tartışması başlamıştı.

Genel Kurul’a gönderilen tasarıda da AYM’nın bu kararına atıfta bulunuldu ve AYM’nin cezalandırmada kademe öngördüğü ve “Farklı yaş gruplarındaki mağdurlara karşı bir ayrım gözetmeyen mevcut hüküm düzenlenmektedir” ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Yeni tasarıda ceza değiştiriliyor

Yeni kanun tasarısına göre çocuğa yönelik cinsel istismarda sanık için sekiz yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu ceza ‘sarkıntılık’ durumunda üç yıl ile sekiz yıl arasında değişiyor.

Ancak tasarıda cinsel istismara uğrayan çocuk 12 yaşından küçük olduğu takdirde sanığa 10 yıldan az, sarkıntılıktan ise beş yıldan az olamayacağı öngörülüyor.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Avukat Arın: Rıza yaşı 15’ten 12’ye düşürüldü

TCK’da çocuk ve kadınlarla ilgili düzenlemeleri takip eden avukat Canan Arın ise bu tasarının kadın kuruluşları ile danışılmadan hazırlandığını belirterek,  ‘rıza’ yaşının 15’ten 12’ye düşürüldüğünü belirtti. Arın, bu düzenlemeyle 12 yaşından büyük çocukların cinsel istismarında ‘rıza’ kavramına daha çok başvurabileceğini söyledi.

Mevcut yasadaki ceza

Mevcut yasaya göre ise 15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış cinsel istismar sayılıyor ve üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, cezanın 16 yıldan aşağı olmamak üzere verilmesi öngörülürken, 12 yaştan küçük olması durumunda ceza 18 yıl ceza olarak düzenleniyor.

 

 

CEVAP VER

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.