ROTHCHİLDS, SASSAUN BANKERLİK VE ULUSLARARASI YAHUDİ SERMAYESİNİN, SUİKASTÇILARI AF ETMESİ İÇİN ATATÜRK’E BAŞVURMASI

0
361

ROTHCHİLDS, SASSAUN BANKERLİK VE ULUSLARARASI YAHUDİ SERMAYESİNİN, SUİKASTÇILARI AF ETMESİ İÇİN ATATÜRK’E BAŞVURMASI

Yazan Metin Aydoğan

… Ankara İstiklâl Mahkemesi, elli sanıktan; dördüne ölüm, dokuzuna onar yıl hapis cezası verdi; otuz yedi sanığı suçsuz buldu. Ölüm cezası verilenler; İttihatçı gizli örgütün önderleri, Eski Maliye Nazırı Cavit Bey, Eski İaşe Nazırı Kara Kemal, Artvin Milletvekili Hilmi Bey ve İttihat ve Terakki’nin Yazmanı Nail Bey’di… Cezaların uygulanmaması için, Avrupa’da baskı düzeyine ulaşan ve dava henüz bitmeden devreye sokulan, uluslararası bir af girişimi başlatıldı. Londra, New York ve Berlin’deki büyük Yahudi örgütleri, sanıkların bağışlanmalarını sağlamak için Ankara’ya telgraf üzerine telgraf gönderdi. Cavit Bey sürgündeyken, ona mali yardım yapan büyük finans şirketleri, özellikle Viyana’daki ‘Rothchilds’ ve Londra’daki ‘Sassaun Bankerlik’harekete geçti. İngiliz ve Fransız Hükümetinden Cavit için acele girişimde bulunmasını istediler. Batı basını bu konuda yoğun yayın yaptı. Fransız Bakan Albert Sarraut, Türk-Fransız dostluğu adına ve Gazi düzeyinde girişimde bulunmak için Ankara’ya geldi. Cavit Bey, Yahudiydi ve yüksek dereceli bir Masondu. Ankara’ya gelen Sarraut da Doğu Mason Örgütü’nün yüksek dereceli ustasıydı. Mustafa KemalSarraut’u Çankaya’da kabul etti ve ‘Cavit’in affedilmesi için kendisine adeta yalvaran’ Fransız Bakan’a şunları söyledi: “Adaletin kılıcı bazen Masonlara vurur ama tarihin kılıcı daima zayıflara vurmuştur. Ben bu sonunculardan değilim. Bu adamlar benim hayatıma kastettiler. Bu o kadar önemli değil. Ben hayatımı yüz kere savaş meydanlarında ortaya koydum ve gerekirse yine koyarım. Ama bunlar, Türk halkının hayatına kastetmek istediler. Bunu benim affetmeye hakkım yoktur”… Uluslararası bankerler, Mason locaları, yabancı hükümetler ve Yahudi sermayesinin, hangi koşullarda ve hangi işler için bir araya geleceğini, girişilen ortak eylemin ne anlama geldiğini biliyordu. Dışardan gelen örgütlü karışmayı, ‘komplonun genişliğinin ve ulaştığı uluslararası yaygınlığının kanıtı’ saydı. Af isteğinin geldiği yer; onun için, verilen cezanın doğruluğunun kanıtıydı. Cumhurbaşkanı olarak, idam müzakerelerini duraksamadan imzaladı…

Kaynak: METİN AYDOĞAN; “Atatürk ve Türk Devrimi”

Kaynak;kuramsalaktarim.com/rothchilds-sassaun-bankerlik-ve-uluslararasi-yahudi-sermayesinin-suikastcilari-af-etmesi-icin-ataturke-basvurmasi/

CEVAP VER

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.